سونوگرافی غربالگری های سه ماهه اول ، دوم و سوم


سونوگرافی غربالگری های سه ماهه اول ، دوم و سوم به عنوان یکی از مهمترین فرایند های دوران بارداری جهت پروش و تولد فرزندی سالم به شمار می رود. اگرچه انجام آزمایش های غربالگری اجباری نیست، با این حال با توجه به هزینه قابل قبول آنها، دقت بسیار بالای آنها در تشخیص اختلال احتمالی و البته تبعات سنگین داشتن کودک عقب مانده ذهنی، بسیاری از متخصصین باتجربه زنان و زایمان توصیه می کنند در صورت امکان تمام زنان باردار (بدون توجه به اینکه ازدواج فامیلی کرده اند یا خیر، بالای ۳۵ سال سن دارند یا کمتر) حتماً آزمایش غربالگری را انجام دهند.

سونوگرافی غربالگری سه ماه اول :
این روش غربالگری شامل مجموعه اندازه گیری اولتراسوند و یک تست خونی میباشد که به طور کلی در یک روز انجام میشود تا شانس سندرم داون را در جنین ارزیابی نمایند.

سونوگرافی غربالگری سه ماهه دوم :
این روش بطور اولیه برای ارزیابی آناتومی جنین و تشخیص وجود آنومالی (غیرطبیعی بودن) در جنین اتفاق می افتد. سه ماهه دوم از هفته 13 بارداری تا هفته 27 و 6 روز محاسبه میگردد. هر چند که بیشتر این بررسی ها بین هفته های 18 تا 23 بارداری صورت میگیرند. اندازه گیری های زیر باید در این بررسی صورت بگیرند :
1. دور سر
2. دیامتر
3. دور شکم
4. طول فمور (استخوان لگن)
در جریان این بررسی ها سر و صورت ، قلب و قفسه سینه ، شکم و سیستم موسکولواسکلتال جنین باید مشاهده گردند و همچنین طرز قرارگیری جنین ، طول سرویکال ، محل جفت و فاصله سرویکس ، حجم مایع و طناب نافی و تعداد عروق آن باید مورد توجه قرار گیرند.

سونوگرافی غربالگری سه ماهه سوم :
غربالگری سونوگرافیک در سه ماهه سوم برای ارزیابی سایز جنین ، حجم مایع آمنیوتیک ، محل جفت ، آناتومی ساختمانی جنین و نحوه قرارگیری جنین (پرزنتاسیون) استفاده میگردد.
این سونوگرافی در تعیین تأخیر رشد داخل رحمی بسیار فراتر از ارزیابی بالینی عمل میکند.