سونوگرافی آنومالی جنین

سونوگرافی آنومالی جنین
سونوگرافی آنومالی جنین برای تشخیص غیرطبیعی بودن جسم جنین است و هدف آن در حالت معمول تایید رشد جنین به صورت نرمال است.

این موارد غیرطبیعی میتواند ناشی از مشکلات کروموزومی و مادرزادی بوده و یا بدلیل عادات خطرناک مادر در دوران بارداری به وجود آمده باشد.
از جمله موارد آنومالی در جنین میتوان به شکاف کام ، شکاف لب ، شش انگشتی بودن جنین ، سندرم داون و … اشاره کرد. در اکثر سونوگرافی ها شما اجازه دارید در حین بررسی ناهنجاری ها توسط سونوگراف، جنین را بر روی مانیتور مشاهده کنید. ضربان قلب بچه و بخشهای مختلف بدن جنین به شما نشان داده خواهد شد، شاید خیلی از ارگانهای مختلف بدن سر در نیاورید اما متخصص در مقطع عرضی آن را بررسی می کند. استخوان جنین، سفید رنگ و بافتهای نرم بدن، خاکستری و لکه لکه و مایع آمنیوتیک اطراف جنین سیاه رنگ دیده می شود.
امروزه به کمک سونوگرافی آنومالی جنین در صورت علم به وجود هر گونه آنومالی و غیرطبیعی بودن جنین ، میتوان روند های درمانی را برای بهبود سلامت جنین پیش گرفت و یا در موارد کشنده و خطرناک از نظر پزشکی و بالینی برای جنین و مادر ، جنین را سقط نمود.