سونوگرافی تست بیوفیزیکال

 سونوگرافی تست بیوفیزیکال


سونوگرافی تست بیوفیزیکال یا تست پروفایل بیوفیزیکال (BPP) سلامت جنین شما را در حین بارداری ارزیابی مینماید. تست BPP شامل یک non stress test با مانیتورینگ الکترونیک قلب جنین و یک اولتراسونوگرافی از جنین میباشد. BPP ، تعداد ضربان قلب ، تون عضله ، حرکت ، تنفس و میزان مایع آمینوتیک دورادور فرزند شما را ارزیابی میکند.
اگر موارد فوق در سونوگرافی تست بیوفیزیکال  در محدوده نرمال باشند ، فرزند شما در سلامت خوبی به سر میبرد.
اگر هر گونه دیگری از مشکلات برای جنین وجود داشته باشد و بعبارتی بارداری پرخطر باشد (high-risk pregnancy) ، میتوان سونوگرافی تست بیوفیزیکال را بین هفته های 32 تا 34 یا حتی زودتر انجام داد. بعضی از زنان با حاملگی های پرخطر ممکن است هفته ای یک یا دو بار در سه ماهه سوم بارداری خود سونوگرافی تست بیوفیزیکال شوند.

اگر مادر به یکی از این بیماری ها مشکوک بود، حتما باید این آزمون انجام شود که از آن جمله می توان به پرکاری تیرویید، مشکلات خونی، لوپوس، بیماری های مزمن کلیه، دیابت نوع اول یا دیابت بارداری و مسمومیت بارداری و فشارخون بالا اشاره کرد. همچنین انجام آزمون در صورتیکه میزان مایع آمنیوتیک خیلی کم یا خیلی زیاد باشد، در بارداری دو یا چند قلویی یا بارداری ای که از هفته های ۴۰ تا ۴۲ گذشته است هم توصیه می شود.