سونوگرافی روتین

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
سونوگرافی روتین

یک روش بدون درد است که از امواج صوتی با فرکانس بالا استفاده مینماید تا یک تصویر دو بعدی سیاه و سفید ارائه نماید. این تصویر کمک شایان توجهی به تشخیص مشکلات احتمالی بارداری یا جنین می کند. فواید انجام سونوگرافی روتین در بارداری به شرح زیر میباشد :

 • سونوگرافی تخمین قابل اعتمادی از سن بارداری را ارائه مینماید و این تعیین سن بارداری به دلایل زیر مهم می باشد :
  1. در صورت نیاز به انجام بررسی غربالگری سندرم داون یا اسپانیابیفیدا که انجام این کار در تاریخ خاصی از بارداری مهم میباشد.
  2. در صورت وقوع زایمان نارس ، تعیین سن بارداری به حمایت هایی که نوزاد بعد از تولد نیاز دارد کمک شایانی میکند.
 • هدف از انجام بررسی سونوگرافی هفته های 6 تا 14 بارداری :
  1. تعیین سن بارداری
  2. تعیین تعداد جنین ها
  3. تعیین اینکه جنین در محل صحیح خود در حال رشد باشد.
  4. تعیین رشد و تکامل طبیعی جنین
  5. تعیین آنومالی های رحمی که میتوانند برای بارداری یا تولد مشکل ساز باشند : فیبروئید ها ، سیستهای تخمدان یا شکل غیر طبیعی رحم
 • هدف از انجام بررسی سونوگرافی هفته های 18 تا 22 بارداری :
  1. تأیید سن بارداری
  2. تشخیص آنومالی های ساختمانی جنین
  3. تعیین محل جفت
  4. تعیین رشد و تکامل جنین
  5. ارزیابی میزان مایع دورادور جنین