سونوگرافی روتین

سونوگرافی روتین

یک روش بدون درد است که از امواج صوتی با فرکانس بالا استفاده مینماید تا یک تصویر دو بعدی سیاه و سفید ارائه نماید. این تصویر کمک شایان توجهی به تشخیص مشکلات احتمالی بارداری یا جنین می کند. فواید انجام سونوگرافی روتین در بارداری به شرح زیر میباشد :

 • سونوگرافی تخمین قابل اعتمادی از سن بارداری را ارائه مینماید و این تعیین سن بارداری به دلایل زیر مهم می باشد :
  1. در صورت نیاز به انجام بررسی غربالگری سندرم داون یا اسپانیابیفیدا که انجام این کار در تاریخ خاصی از بارداری مهم میباشد.
  2. در صورت وقوع زایمان نارس ، تعیین سن بارداری به حمایت هایی که نوزاد بعد از تولد نیاز دارد کمک شایانی میکند.
 • هدف از انجام بررسی سونوگرافی هفته های 6 تا 14 بارداری :
  1. تعیین سن بارداری
  2. تعیین تعداد جنین ها
  3. تعیین اینکه جنین در محل صحیح خود در حال رشد باشد.
  4. تعیین رشد و تکامل طبیعی جنین
  5. تعیین آنومالی های رحمی که میتوانند برای بارداری یا تولد مشکل ساز باشند : فیبروئید ها ، سیستهای تخمدان یا شکل غیر طبیعی رحم
 • هدف از انجام بررسی سونوگرافی هفته های 18 تا 22 بارداری :
  1. تأیید سن بارداری
  2. تشخیص آنومالی های ساختمانی جنین
  3. تعیین محل جفت
  4. تعیین رشد و تکامل جنین
  5. ارزیابی میزان مایع دورادور جنین