سونوگرافی بررسی محل IUD‎


یكی از وسایل پیشگیری از بارداری برای مدت طولانی است كه مورد تائید سازمان جهانی بهداشت بوده و در برخی از كشورهای در حال رشد، یكی از پرمصرف ترین و رایج ترینوسایل پیشگیری از بارداری محسوب می شوند. در صورت جابجا شدن این وسیله در داخل بدن ، مشکلاتی پیش می آید که برای پیش گیری از آن باید محل آنرا در بدن با استفاده از سونوگرافی مشخص کرد.

سونوگرافی بررسی محل IUD‎ در مرکز سونوگرافی دکتر هاشمی طاری به بهترین وجه انجام میگیرد.