سونوگرافی شکم و نواحی اینگوئینال


 تشخیص فتق ها همیشه آسان نیست و نیاز به روش های بررسی تشخیصی دارد. در این رابطه ، اولتراسوند دقیق و غیرتهاجمی می باشد در حالیکه ارزان است و به سهولت می توان به آن دسترسی پیدا نمود. سونوگرافی جدار شکم و نواحی اینگوئینال یک روش حرفه ای و تخصصی برای انجام این امر می باشد.