سونوگرافی لگن جهت بررسی رحم و تخمدان‎


از سونوگرافی لگن جهت بررسی رحم و تخمدان‎, برای اندازه گیری و ارزیابی ارگان های قرار گرفته در لگن در خانم ها استفاده می گردد و شامل موارد زیر می باشد :
1. شکل ، اندازه و محل قرارگیری رحم و تخمدان ها
2. ضخامت ، اکوژنیستی ( تیرگی یا روشنی تصاویر در رابطه با دانسیته بافتی ) و وجود مایع یا توده در رحم ، لوله های فالوپ یا نزدیک به مثانه
3. طول و ضخامت گردن رحم
4. تغییر شکل در مثانه
5. جریان خون در ارگان های لگن

* سونوگرافی لگن میتواند اطلاعات زیادی در مورد اندازه ، محل و ساختمان توده های لگنی ارائه نماید.

* سونوگرافی لگن میتواند برای تشخیص و کمک به درمان اختلالات زیر استفاده شود :
1. اختلال در ساختمان آناتومیک رحم
2. تومور های فیبروئید ، توده ها ، سیست ها و سایر انواع توده ها و سایر انواع تومور ها  در پلوریس
3. وجود و محل IUD
4. وجود عفونت ها و اختلالات التهابی داخل لگن (PID)
5. خونریزی بعد از یائسگی
6. کنترل سایز فولیکول های تخمدانی برای ارزیابی عدم باروری
7. حاملگی های خارج رحمی
8. کنترل رشد جنین در دوران بارداری
9. ارزیابی بعضی از اختلالات جنینی

هشت ساعت قبل از انجام سونوگرافی شکم و لگن نباید چیزی بخورید و روز قبلش هم از خوردن غذاهای سنگین بپرهیزید اما نوشیدن آب و مایعات قبل از انجام سونوگرافی لگن جهت بررسی رحم و تخمدان‎ میتواند بسیار مفید باشد.