سونوگرافی گردن


 


توده های گردن می توانند خوش خیم یا بدخیم باشند. توده های خوش خیم شامل توده های التهابی ،توده های مادرزادی ، توده های چربی (لیپوم ) و غیره می باشند.
توده های بدخیم شامل سرطانهای مختلف مثل لنفوم ، سرطانهای تیروئید، سرطانهای غدد بزاقی، و غیره هستند.
در مواردی که بعلت توده های سرو گردن به پزشک مراجعه می کنید ، پزشک با معاینه ، آزمایشات خونی و بررسی های تصویر برداری مثل سونوگرافی ، سی تی اسکن ، MRI و غیره علت توده را پیدا کرده و به درمان آن می پردازد.
سونوگرافی گردن‎ شامل سونوگرافی نواحی پاراتیروئید ، تیروئید ، غدد لنفاوی گردن ، غدد بزاقی تحت فکی ، غدد بزاقی زیر زبانی و غدد پاروتید میباشد.
روشی ارزان و غیرتهاجمی می باشد که برای ارزیابی آناتومی گردن ، توده ها ، اختلالات در غدد لنفاوی ، عفونتها یا آبسه ها ، سیستها و نئوپلاسم ها استفاده میگردد همچنین سونوگرافی گردن در ارزیابی غدد تیروئید و پاراتیروئید و توده های صورتی کارا می باشد.