سونوگرافی transvaginal

سونوگرافی transvaginal


 در سونوگرافی Transvaginal  ترانس دیوسر بداخل واژن بیمار فرستاده میشود. گاهی بهتر است از هر دو روش شکمی و ترانس واژینال تواماً استفاده گردد تا کل ناحیه لگن مشاهده گردد. برای مثال در بررسی بیماران با مشکلات باروری ، این روش مورد استفاده قرار میگیرد.
لازم به ذکر است که سونوگرافی Transvaginal  به سونوگرافی ترانس واژینال نیز شناخته می شود به هیچ عنوان دردناک نبوده و مشکلی را هم به دنبال ندارد.