بیمه های طرف قرارداد

بیمه های طرف قرارداد

 بیمه های طرف قرارداد با مرکز سونوگرافی و رادیولوزی دکتر هاشمی طاری به شرح ذیل می باشند .

ردیف نام بیمه ردیف نام بیمه
1 بیمه تامین اجتماعی 19  بیمه بانک سپه
2 بیمه خدمات درمانی 20  بیمه بانک کشاورزی
3 بیمه نیروهای مسلح 21  بیمه بانک مرکزی
4 بیمه آتیه سازان حافظ 22  بیمه بانک صنعت و معدن
5 بیمه شهرداری 23  بیمه بانک توسعه صادرات
6 بیمه کوثر 24  بیمه پارسیان
7 بیمه پانزده خرداد 25  بیمه کمک رسانی ایران SOS
8 بیمه دانا 26  بیمه رازی
9 بیمه دی 27  بیمه پاسارگاد
10 بیمه ایران 28  بیمه سینا
 11  بیمه البرز 29  بیمه هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران(هما)
12 بیمه آسیا 30  بیمه حکمت صبا
13 بیمه بانک ملی 31  بیمه سلامت مجلس
14 بیمه بانک صادرات 32  بیمه صندوق رفاه کیش
15 بیمه بانک تجارت 33  بیمه معلم
16 بیمه بانک ملت 34  بیمه ما
 17  بیمه میهن