قوانین و مقررات وب سایت دکتر هاشمی طاری به شرح ذیل می باشد :

 

1_ این وب سایت کاملا پیرو قوانین و مقررات کشور جمهوری اسلامی ایران می باشد.

2- طوری برنامه ریزی گردیده که حداکثر تا 24 ساعت قبل امکان ثبت نوبت فراهم باشد.

3- حضور در مرکز 15 دقیقه قبل از زمان رزرو شده الزامی است.

4- در دست داشتن اس ام اس ارسالی و یا پرینت از رسید نوبت رزرو شده الزامی است.

5- رعایت سکوت در زمان حضور در مرکز به ارائه خدمات بهتر به شما کمک خواهد کرد.

6-در صورتی که تحت پوشش بیمه های طرف قرار داد هستید، همراه داشتن دفترچه بیمه الزامی است.